เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๒เวลา ๐๘.๓๐ น. พ.ต.อ. ทวีศักดิ์ จินดาศักดิ์ ผกก.ตชด.๑๓ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ หอประชุมเจ้าพระยาจักรี