เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 กก.ตชด.13 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรต ิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา  28 กรกฎาคม 2562  โดยเวลา 09.00 น. พ.ต.อ.ทวีศักดิ์  จินดาศักดิ์ ผกก.ตชด.๑๓ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และได้ทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน ประจำปี 2562 ณ หอประชุมเจ้าพระยาจักรี