เมื่อวันที่ 30 ก.ย. ๖๒ เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.อภิรัตน์  เปี่ยมพูล  รอง ผกก.ฯ รรท. ผกก.ตชด.13 ประธาน เปิดโครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยโปรแกรม IBM i2 Analyst's Notebook ให้กับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการด้านการข่าว  โดยก่อนการอบรม พ.ต.ท.ชัชวาลย์ รัชตะประกร รอง ผกก.ตชด.๑๓ ได้กล่าวให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์อุปสรรคปัญหา ในการทำงาน โดยได้มีการจัดการอบรมทบทวนในห้วงวันที่ 29 - 30 ก.ย. 62  ณ ห้องประชุมเจ้าพระยากลาโหมราชเสนา กก.ตชด.๑๓ มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 50 นาย