เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 62 เวลา 04.00 น. ชุดเก็บกู้หรือทำลายวัตถุระเบิด (EOD)  กก.ตชด.11 - 13  ให้การสนับสนุน  ม.ธรรมศาสตร์โดยสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา ดำเนินการสอบคัดเลือกบรรจุ และแต่งตั้งเป็นข้าราชการ โดยทำการติดตั้งประตู walk though ประจำอาคาร deck 1  เพื่อป้องกันการทุจริตในการสอบ  ณ.ศูนย์สอบธรรมศาสตร์  รังสิต จ.ปทุมธานี