เมื่อวันที่ ๐๙ มิ.ย.๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. พ.ต.ท. อภิรัตน์ เปี่ยมพูล รอง ผกก. ตชด.13 เข้าร่วมกิจกรรม "มีแล้วแบ่งปัน"  
ช่วยเหลือเด็กชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี และรับถุงยังชีพเพื่อมอบต่อให้กับครอบครัวเด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
ในพื้นที่ อ.สังขละบุรี อ.ไทรโยค  และ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
จากเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ที่รับ-มอบ จาก บมจ. อสมท. โดยมี นายเขมทัตต์ พลเดช กก.ผอ.ใหญ่ บมจ.อสมท. เป็นประธาน
ณ ศาลาการเปรียญ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม