เมื่อวันที่ ๗ ม.ค. ๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ น.  พ.ต.ท.ชัชวาลย์   รัชตะประกร  รอง ผกก.ตชด.๑๓  พ.ต.ต.สอาด มิ่งไชย ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๒  พ.ต.ท.วิระยุทธ์ แสงสุวรรณ  และ ร.ต.ท.สิงห์โรจน์ สืบส่ง ได้เดิน ทางมาตรวจเยี่ยม รร.ตชด.วัดสุธาสินี  เพื่อติดตามงานตามสั่งการและรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน  ๑.ติดตามโครงการในพระราชดำริฯ ๒.ติดตามการพัฒนา รร.อย่างต่อเนื่อง ๓.ติดตามงานก่อสร้างอาคารอนุบาล ของ พล.ต.ท.วันชาติ คำเครือคง ผู้ทรงคุณวุฒิ สตร. ๔.กำชับความสามัคคีในหมู่คณะ การดูแลนักเรียนให้อยู่ในความปลอดภัย ๕.กำชับการเล่นโซเซียลมีเดียสื่อทางสังคมต่างๆ ให้ปฏิบัตตามกฎหมายโดยเคร่งครัด