เมื่อวันที่ ๖ ก.พ. ๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ต.พีรยุทธ  การะเจดีย์ ผบก.กต.๗ จต. พร้อมคณะตรวจราชการ (กองตรวจราชการ ๗
สำนักงานจเรตำรวจแห่งชาติ) ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ร้อย ตชด. ๑๓๔ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จว.กาญจนบุรี โดยมี พ.ต.ท.ทรงศักดิ์  ไชยลาภ รอง ผกก.ตชด.๑๓ , พ.ต.ท.วรากร  วิทยาบำรุง ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๔ และข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.๑๓๔ ร่วมให้การต้อนรับ คณะตรวจได้เดินเยี่ยมชมสถานที่ รับฟังบรรยายสรุป ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ โดยได้กำชับให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามนโยบาย ผบ.ตร.,จตช.,วิสัยทัศน์สำนึกงานตำรวจแห่งชาติ,อุดมคติตำรวจ และการปฏิญาณตน ,การแต่งเครื่องแบบ และทรงผมให้เป็นไปตามระเบียบ ตลอดจนได้สอบถามความเป็นอยู่ทุกข์ สุขของข้าราชการตำรวจและครอบครัว พร้อมกล่าวชมเชย ในการรักษาความปลอดภัยของหน่วยนั้น  ข้าราชการตำรวจมีระเบียบวินัย เข้มแข็งดี และชมเชยเรื่องความสะอาดรอบๆ บริเวณที่ตั้งหน่วยดี