ว่าที่ พ.ต.อ.สุกิจ ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.๑๓ สั่งการให้ หมวดแพทย์ ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิพร้อมติดสติ๊กเกอร์
ให้กับข้าราชการตำรวจและประชาชนที่บริเวณทางเข้า -  ออกบริเวณภายใน กก.ตชด.๑๓ เพื่อป้องกันเฝ้าระวังโรค ( COVID๑๓ )