เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ ๖ ธ.ค.๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. ว่าที่ พ.ต.อ.สุกิจ  ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.๑๓ ได้ให้โอวาทและแนวทางการปฏิบัติ
กับกำลังพลชุดปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่ จว.สมุทรสาคร โดยมี พ.ต.ท. ยอดยิ่ง ชมมี รอง ผกก.ตชด.๑๓ ทำหน้าที่ ผบ.ควบคุม 
ณ บริเวณลานฝึก กก.ตชด.๑๓ และออกเดินไปยัง วัดป้อมวิเชียรโชติการาม ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จว.สมุทสาคร