เมื่อวันที่ ๕ มี.ค.๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. พ.ต.ท.ทรงศักดิ์  ไชยลาภ  รอง ผกก.ตชด.๑๓ พร้อมด้วย พ.ต.ท.ศุภิญ 
หาระคุณ  ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๓, ร.ต.อ.ไกรรงค์  อำไพกูล  ผบ.มว.สค.  ,ร.ต.อ.คณพศ  หมวดผา  รอง สว.กก.ตชด.๑๓ (ผงป.) ได้ร่วมกันตรวจความพร้อมชุดสุนัขสงคราม เพื่อให้การสนับสนุนตามที่ได้รับการร้องขอ

;