เมื่อวันที่  ๓๑มี.ค. ๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น.  กก.ตชด.๑๓ มอบหมายให้ ร.ต.อ.เกรียงไกร  มะลิทอง สว.กก.ตชด.๑๓  พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ
ในสังกัด จำนวน ๖ นาย เข้าร่วมพิธี วางพุ่มเงิน-พุ่มทอง ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ 
ที่ตั้ง ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เนื่องในวันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”
เพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยมี นายจีระเกรียติ  ภูมิสวัสดิ์ ผวจ.กาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี