เมื่อวันที่ เวลา น. เมื่อวันที่ ๓ ก.พ. ๒๕๖๓  ร.ต.อ.เกรียงไกร มะลิทอง สว.กก.ตชด.๑๓ พร้อมข้าราชการตำรวจ ๔ นาย
เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มงานวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อระลึกถึงวีรกรรมของหหารผ่านศึกผู้เสียสละชีวิตเป็นชาติพลี 
ณ อนุสาวรีย์แห่งความกล้าหาญและเสียละของทหารไทยในสมรภูมิเวียดนาม กองพลทหารราบที่ ๙ ค่ายสุรสีห์ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จว.กาญจนบุรี