เมื่อวันที่  ๒๙ ม.ค.๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. คณะเจ้าหน้าที่จากสถานฑูตญี่ปุ่น ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ศอน.บก.ตชด.ภาค๑ ฟังบรรยายสรุป และเยี่ยมชมโครงการเพาะเห็ด โครงการเลี้ยงไก่ไข่ โครงการเลี้ยงสุกร โดยมี พ.ต.อ.ประกอบ พลเตชา รอง ผบก.ตชด.ภาค๑ และ พ.ต.ท.อภิรัตน์ เปี่ยมพูล
รอง ผกก.ตชด.๑๓ ให้การต้อนรับ และเมื่อเวลา ๑๓.๐๐ น. คณะทูตประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและชมการสาธิตการฝึกสุนัขสงคราม
โดยมี ร.ต.อ.ประเสริฐ จิไธสง รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๓ , ร.ต.อ.ไกรรงค์ อำไพกูล ผบ.มว.สค. และกำลังพล มว.สค.ให้การต้อนรับ