เมื่อวันที่ ๒๘  ก.ย. ๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.ต.อ.ประพฤติ  วงศ์พุฒิ ผกก.ตชด.๑๓ ทำพิธีส่งมอบหน้าที่ และสิ่งของหลวง
ให้กับ พ.ต.ท.อภิรัตน์  เปี่ยมพูล รอง ผกก.ตชด.๑๓ รักษาราชการแทน ผกก.ตชด.๑๓  โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมในพิธี
ณ ห้องประชุมพระยากลาโหมราชเสนา