เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค. ๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. พ.ต.ท.สุทรชัย บุญถาวร นายตำรวจนิเทศงานโครงการพระราชดำริฯได้
พร้อมข้าราชการตำรวจ ๔ นาย เป็นตัวแทน กก.ตชด.๑๓  เข้าร่วม “กิจกรรมสันทนาการยามเช้า” ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี (หลังเก่า)
โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี