เมื่อวันที่ ๒๗พ.ค.๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น.  พ.ต.อ.ประพฤติ  วงศ์พุฒิ  ผกก.ตชด.๑๓ พร้อมคณะฯ
ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ร.ร.ตชด.วัดสุธาสินี พบ ด.ต.หญิง สุวดี เซียงรอด ครูใหญ่ฯ พร้อมคณะครูฯ ให้การต้อนรับ และได้สอบถามปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน และติดตามงานในโครงการพระราชดำริฯ