เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค.63 เวลา ๑๔.๓๐ น. พ.ต.อ.ประพฤติ  วงศ์พุฒิ ผกก.ตชด.13 ได้มาตรวจเยี่ยม รร.ตชด.มิตรมวลชน๒  เพื่อติดตามงาน
โครงการตามพระราชดำริฯ  และได้ร่วมประชุมคณะครู เพื่อมอบนโยบายแนวทางด้านการปฏิบัติงาน พร้อมสอบถามปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงาน