เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค.63 เวลา ๑๑.๓๐ น. พ.ต.อ.ประพฤติ  วงศ์พุฒิ ผกก.ตชด.13 ได้มาตรวจเยี่ยม ศกร.ตชด. บ้านไกรเกรียง
เพื่อติดตามงานโครงการตามพระราชดำริฯ โดยมี ส.ต.อ.หญิงรัตติยา ไทรนิทัศน์ รรท.ครูใหญ่ฯ พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ และได้ร่วมประชุมคณะครู เพื่อมอบนโยบายแนวทางด้านการปฏิบัติงาน พร้อมสอบถามปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงาน