พ.ต.อ.ประพฤติ วงศ์พุฒิ ผกก.ตชด.๑๓ สั่งการให้ ร้อย ตชด.๑๓๑ (มว.พท.) จัดเจ้าหน้าที่ทำการวัดค่าอุณหภูมิของร่างกาย
ให้กับกำลังพลถายในหน่วย และประชาชน ที่เดินทางเข้ามาติดต่อราชการ เพื่อเป็นการคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – ๑๙

;