เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ย. ๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.  ร.ต.ต.วิโรจน์ สามทองบุตร รอง สว.(ป) กก.ตชด.๑๓
พร้อมข้าราชการตำรวจสังกัด กก.ตชด.๑๓ จำนวน ๑๕ นาย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาด เนื่องในวันมหิดล
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคราช ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี