เมื่อวันที่ ๒๕ ธ.ค.๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.  ว่าที่ พ.ต.อ.สุกิจ  ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.๑๓พร้อม กำลังพลจำนวน ๔๐ นาย
โดยมี ร.ต.อ. เกรียงไกร  มะลิทอง สว. กก.ตชด.๑๓ (ผงป.) เป็นหัวหน้าชุด เข้าร่วมพิธี รับ-มอบ ของขวัญและคำอวยพรปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔
จาก พลตรี บรรยง ทองน่วม ผบ.พล.ร.๙ ณ พระบวรราชานุสาวรีย์ สมเด็พระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาทฯ พล.ร.๙ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี