เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย. ๖๓ เวลา ๑๑.๒๐ น. พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.สสน.บช.ตชด. ,พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ จินดาศักดิ์
ผกก.ฝสสน.๔ บก.สสน.บช.ตชด.เดินทางมาตรวจเยี่ยม กก.ตชด.๑๓ และในเวลา ๑๔.๒๐ น. เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์
โดยรอบบริเวณอาคารที่พักข้าราชการตำรวจ (แฟลตหนองบัว) ต.หนองบัว อ.เมือง จว.กาญจนบุรี พร้อมสั่งการให้มีการพัฒนาปรับปรุงสนามกีฬา
ต้านยาเสพติด ภายในบริเวณพื้นที่ โดยมี พ.ต.ท.สุทธิพร มิ่งขวัญ ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๑ ,ร.ต.อ.พจน์ นวลมณี รอง สว.ฯ รรท.สว.กก.ตชด.๑๓(ธกวส.) พร้อมด้วย
ข้าราชการตำรวจร่วมให้การต้อนรับ