เมื่อวันที่ ๒๔  ก.พ.๖๓ เวลา ๐๙.๔๐ น. พ.ต.อ.ประพฤติ วงศ์พุฒิ ผกก.ตชด.๑๓ เดินทางมาตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการบ้านปะไรโหนก
ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี พร้อมให้แนวทางการปฏิบัติงาน – การพัฒนาปรับปรุงฐานปฏิบัติการให้มั่นคงแข็งแรง
-  จัดทำห้องยุทธการให้เป็นปัจจุบัน – สัมพันธไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้าน

เมื่อเวลา ๑๕.๔๕ น. พ.ต.อ.ประพฤติ วงศ์พุฒิ ผกก.ตชด.๑๓
ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม รร.ตชด.บ้านเรดาร์ พบ พ.ต.ท.ณรงค์ หุ้มขาว ครูใหญ่ฯ และคณะครูให้การต้อนรับ ได้ให้แนวทางในการการปฏิบัติงานการดำเนินงานในโครงการพระราชดำริฯ - การรักษาสภาพโรงเรียนให้มีควาสะอาด ไม่ทรุดโทรม