เมื่อวันที่ ๒๓ ธ.ค.๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. กก.ตชด.๑๓ ได้จัดทำพิธีรับมอบหน้าที่ ผกก.ตชด.๑๓ ระหว่าง พ.ต.ท.สุทรชัย  บุญถาวร ครู (สบ.๓)
รรท.ผกก.ตชด.๑๓ กับ พ.ต.อ.สุกิจ  ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.๑๓ ณ ลานรวมพล กก.ตชด.๑๓ โดยมี กำลังพลในสังกัดทุกนายเข้าร่วมในพิธี