เมื่อวันที่  23 ม.ค.63  เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น. กก.ตชด.13 จัดการฝึกทบทวนกองร้อยควบคุมฝูงชน
โดยมี พ.ต.ท.ชัชวาลย์ รัชตะประกร รอง ผกก.ตชด.13 เป็นประธานควบคุมการฝึกอบรม พร้อมได้กล่าวให้โอวาท และแนวทางการฝึกฯ
ให้แก่กำลังพล เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกมีความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้