เมื่อวันที่ ๒๒ เม.ย. ๖๓  พ.ต.อ.ประพฤติ วงศ์พุฒิ ผกก.ตชด.๑๓ ได้ทำพิธีมอบทุนการศึกษา ทุนพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ให้แก่ นางสาวกฤติกา หุ้มขาว บุตรของ พ.ต.ท.ณรงค์ หุ้มขาว ครูใหญ่ รร.ตชด.บ้านเรดาร์