เมื่อวันที่ ๒๒  ม.ค. ๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. พ.ต.อ.ประพฤติ  วงศ์พุฒิ  ผกก.ตชด.๑๓  เดินทางไปตรวจเยี่ยม  ร.ร.ตชด.แม่น้ำน้อย   
พบ  ร.ต.อ.อุรารัตน์  รัตนะ ครูใหญ่ฯ พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ พร้อมติดตามผลการดำเนินงานการเรียนการสอนและ ติดตามผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามพระราชดำริฯ สุดท้ายร่วมประชุมคณะครู เพื่อมอบนโยบายแนวทางด้านการปฏิบัติงาน พร้อมสอบถามปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงาน