เมื่อวันที่ ๒๐ ส.ค.๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. พ.ต.ท.สุพงศ์สิทธิ์ แจ้งพันธ์ ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๕ มอบหมายให้ ด.ต.ประสงค์ แพใหญ่ รอง ผบ.มว.มชส.ฯ
พร้อมกำลังพล  ๔ นาย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ปี ๒๕๖๓ ของอำเภอทองผาภูมิ ออกให้ความรู้รณรงค์ต่อต้าน
การแพร่ระบาด ของยาเสพติดให้โทษ ,การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,แจกจ่ายเอกสารแผ่นพับความรู้เรื่องยาเสพติดและธนบัตรปลอม
แจกจ่ายยารักษาโรคเบื้องต้นแก่ผู้เจ็บป่วยโดยไม่คิดมูลค่า และประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านสหกรณ์นิคม ม.๑ ต.สหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โดยมีนายเนรมิต เหลืองอร่ามฟ้า ปลัดอำเภอทองผาภูมิ เป็นประธาน