เมื่อ ๒๐ ก.พ.๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ต.ต.ไพโรจน์  ทานธรรม ผบก.ตชด.ภาค ๑ พร้อมคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ร้อย ตชด.๑๓๕
พบ พ.ต.ท.ทรงศักดิ์  ไชยลาภ รอง ผกก.ตชด.๑๓ ,พ.ต.ท.สุพงศ์สิทธิ์  แจ้งพันธ์ ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๕ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด  
ให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปและสอบถามปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติหน้าที่