เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค.๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. พ.ต.อ.ประพฤติ วงษ์พุฒิ ผกก.ตชด.๑๓ ได้จัดพิธีมอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษาของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับ นร.รร.ตชด.
สำหรับใช้ในการทบทวนความรู้ในห้วงปิดภาคการศึกษา ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้นำสิ่งของมามอบให้ รร.ตชด.
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในช่วงภาวะการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิท-๑๙ โดยมีครูใหญ่ รร.ตชด. ทุก ร.ร.ตชด. ในสังกัด เป็นผู้รับมอบถุงพระราชทาน
ณ ห้องประชุมพระยากลาโหมราชเสนา กก.ตชด.๑๓