เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๕๐ น. พล.ต.ต.ไพโรจน์ ทานธรรม ผบก.ตชด.ภาค ๑
พร้อมคณะกรรมการประเมินครูใหญ่ดีเด่น ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ศกร.ตชด.ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค และ ได้ทำการประเมินครูใหญ่ดีเด่น โดยมี ด.ต.พระนาย ขาวบาง ครูใหญ่ฯ พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ

เมื่อเวลา ๑๑.๔๐ น. คณะตรวจเยี่ยมได้เดินทางมาที่ ร้อย ตชด.๑๓๔ 
พบ พ.ต.ท.วรากร วิทยาบำรุง ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๔ และข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ
โดย ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๔ บรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ
เมื่อเสร็จบรรยายสรุป ผบก.ตชด.ภาค ๑ ได้มอบนโยบายและกำชับแนวทางการปฏิบัติงาน
โดยให้ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๓ และนโยบายของผู้บังคับบัญชาให้บรรลุตามเป้าหมาย ทำการฝึกเพื่อเตรียมความพร้อมของกำลังพลให้สามารถปฏิบัติตามภารกิจ หรือสามารถให้การสนับสนุนได้เมื่อหน่วยเหนือสั่งการได้ ห้ามมิให้ยุ่งเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย และยาเสพติด ให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ตั้ง และคลังอาวุธ
เมื่อเวลา ๑๓.๕๐ น. คณะตรวจเยี่ยมได้เดินทางมาที่ จุดเฝ้าตรวจบ้านปิล๊อกคี่ ม.๔ ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี พบ พ.ต.ท.สุพงศ์สิทธิ์ แจ้งพันธ์ ผบ.ร้อย.ตชด.๑๓๕ ,ร.ต.ท.ชัยชาญ ชวนชม ผบ.มว.ตชด.๑๓๕๑ พร้อมกำลังพลใน มว.ตชด.๑๓๕๑ ให้การต้อนรับ โดย ผบก.ตชด.ภาค๑ ได้รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพื้นที่ และสถานการณ์ตามแนวชายแดน พร้อมให้แนวทางการปฏิบัติในการเฝ้าระวังการรุกล้ำอธิปไตย การลาดตระเวน และการป้องกันที่ตั้งโดยให้ยึดถือความปลอดภัยของกำลังพลเป็นสำคัญ

เมื่อเวลา ๑๔.๒๐ น. คณะตรวจเยี่ยมได้เดินทางมาร.ร.ตชด.บ้านปิล๊อกคี่
เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ด้านการเรียน การสอน และผลการปฏิบัติงาน โครงการตามพระราชดำริฯ โดยมี พ.ต.ท.สุธีระ สุดแสวง ครูใหญ่ พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับ