เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค. พ.ต.ท.อภิรัตน์ เปี่ยมพูล รอง ผกก.ตชด.๑๓ รรท.ผกก.ตชด.๑๓ มอบหมายให้ ร.ต.อ.ประเสร็ฐ ติไทสง และแม่บ้าน ตชด.๑๓
พร้อมกำลังชุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน ๑๐ นาย เข้าช่วยเหลือประชาชน โดยทำการช่วยย้ายของขึ้นที่สูง ทำการกรอกกระสอบทราย
เพื่อนำไปวางแนวป้องกันน้ำท่วม จำนวน ๑,๐๐๐ ถุง และมอบถุงอุปโภคบริโภคให้ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม
พื้นที่หมู่ที่ ๑๑ บ้านหัวเขา ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุร