เมื่อวันที่ ๑๘ มี.ค. ๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. กำลังพลจำนวน ๒๐ นาย ทำการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วย
ก่อนออกเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ให้การสนับสนุนิภารกิจในพื้นที่ จชต. โดย พ.ต.อ.ประพฤติ วงศ์พุฒิ ผกก.ตชด.๑๓ ได้ให้โอวาสและแนวทางการปฏิบัติ
แก่กำลังพลฯ ณ บริเวณหน้าลานอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก กก.ตชด.๑๓