เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ. ๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.พ.ต.อ.พรหมวุฒิ วุฒิวิวัฒนชัย รองผบก.ตชด.ภาค ๑
พร้อมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ครูใหญ่ และครูน้อย ดีเด่น ระดับ บก.ตชด.ภาค ๑ ได้เดินทางมาพิจารณา และฟังข้อมูลผลงาน และเยี่ยมชมกิจกรรมงานโครงการตามพระราชดำริฯ ที่ รร.ตชด.ตะโกปิดทอง  โดยมี ด.ต.ชนินทร์ ถนนกลาง ครูใหญ่ และคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ