เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ. ๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ร.ต.อ.ชลัช  สินชัย รอง สว.(ป) ร้อย ตชด.๑๓๒ พร้อมกำลังพลรวม ๑๑ นาย
ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day  ที่ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี โดยมี นายอนุชา หอยสังข์ นอภ.พนมทวน เป็นประธานในพิธี