เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค. ๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น.  ร.ต.อ.นิพนธ์ วงศ์รุ่ง สว.กก.ตชด.๑๓ พร้อมข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓  เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ทรงกระทำยุทธหัตถีชนะราชศัตรู ณ ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี