เมื่อวันที่ ๑๗  ม.ค. ๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. กก.ตชด.๑๓ มอบหมายให้  ร.ต.ต. ธนกฤต  ท้าวน้อย รอง สว.(ป) กก.ตชด.๑๓ นำข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ
,ฝ่ายสนับสนุน ร้อย ตชด.๑๓๑-๑๓๓ ในสังกัด รวม ๓๒ นาย เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด ณ รร.อนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) และถนนหน้าเทศบาลตำบลรางหวาย อ.พนมทวน    จว.กาญจนบุรี โดยมี นายอนุชา  หอยสังข์ นอภ.พนมทวน จว.กาญจนบุรี เป็นประธาน