เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๓ พ.ต.อ.ประพฤติ วงศ์พุฒิ  ผกก.ตชด.๑๓ มอบหมายให้ พ.ต.ท.อภิรัตน์ เปี่ยมพูล รอง ผกก.ตชด.๑๓
และ พ.ต.ต.สุทธิพร มิ่งขวัญ ผบ.ร้อย.ตชด.๑๓๑ ดำเนินการจัดทำ  " ตู้ปันสุข "  กก.ตชด.๑๓ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง ตามนโยบาย ผบ.ตร. โดยได้ดำเนินการนำ  " ตู้ปันสุข " ไปติดตั้ง จำนวน ๒ จุด ได้แก่
๑.บริเวณชุมชนหน้าวัดสระแก้ว ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
๒.บริเวณด้านหน้ากองรักษาการณ์ กก.ตชด.๑๓