เมื่อวันที่ ๑๕ ก.พ.๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ร้อย ตชด.๑๓๗ มอบหมายให้ ร.ต.ต.เชี่ยวสกุล รุ่งสกุล รอง สว.(ป) กก.ตชด.๑๓
พร้อมกำลังพล รวม ๒ นาย ร่วมเป็นวิทยากรอบรมปลูกฝังความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด ตามโครงการ วัยซน วัยใส ห่างไกลยาเสพติด ของมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ณ. รร.บ้านทุ่งศาลา ม.๔ ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จว.ราชบุรี โดยมี นส.ศิริพร วิริยะวิชาชาญ ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา เป็นประธาน มีอาจารย์, นักศึกษา มรภ.จอมบึง, ครูและนักเรียน เข้าร่วมโครงการประมาณ ๖๕ คน