เมื่อวันที่ ๑๕ ก.พ.๖๓ เวลา ๑๒.๓๐ น. ร้อย ตชด.๑๓๖ มอบหมายให้ ด.ต.ปรัชพันธ์ ศาสตร์เวช
พร้อมด้วย ส.ต.ท.วุฒิชัย พิมพ์เบ้า และส.ต.ต.วันเฉลิม หาสุข  ปฏิบัติภารกิจร่วมกับ จนท.ทหารชุด มว.ลว. ที่ ๓ ฉก.ลาดหญ้า
,จนท.ป่าไม้ชุด กจ.๑๙(บ้องตี้) ทำการลาดตระเวนเพื่อป้องกันการก่ออาชญากรรม และกระทำความผิดที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
บริเวณช่องทางห้วยโมง บ.ท้ายเหมือง ม.๓ ต.บ้องตี้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี  ผลการปฎิบัติ  ไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใด