เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2562 เวลา 09.00 น.   พ.ต.ท. อภิรัตน์ เปี่ยมพูล รอง ผกก.ตชด.13 ,พ.ต.ท.สุพงศ์สิทธิ์ แจ้งพันธ์ ผบ. ร้อย ตชด.135  ,พ.ต.ท. อรรถพล แพสอาด สว.กก.ตชด.13 ( ผงป. ) ทำพิธีเปิดการฝึกทบทวน กองร้อย คฝ. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับกำลังพล รองรับภารกิจรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกการจราจร หรือตามภารกิจที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  โดยมี ร.ต.อ.คณพศหมวดผา รอง สว.กก.ตชด.๑๗ (ผงป.) เป็นหัวหน้าชุดฝึก             ณ บริเวณลานฝึก กก.ตชด.13  และเมื่อเวลา 16.30 น. ได้ทำการปิดการฝึกทบทวน