เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ. ๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ร้อย ตชด..๑๓๔ มอบหมายให้ ส.ต.ต.เทพพิทักษ์ มีทรัพย์ ผบ.หมู่ ร้อย ตชด.๑๓๔
 ออกให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดที่ รร.บ้านห้วยมาลัย ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ๑๙๘ คน