เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 62  พ.ต.อ.ทวีศักดิ์  จินดาศักดิ์ ผกก.ตชด.13 เป็นประธาน พร้อมด้วย ,พ.ต.ท.อภิรัตน์  เปี่ยมพูล รอง ผกก.ตชด.13 ,พ.ต.ท.หญิง ชมนาด  ทิพย์วงศ์ สว.กก.ตชด.13(กง) ,พ.ต.ท.ตรีโลจ์จนะ  ภัสสุวัสม์  ผบ.ร้อย ตชด.133 ,คณะข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ร่วมในพิธีมอบประกาศ เกียรติคุณ ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด ที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมจรรยาบรรณของตำรวจ  ณ หอประชุมเจัาพระยาจักรี กก.ตชด.๑๓