เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ. ๖๓ เวลา  ๐๘.๓๐ น.  พ.ต.อ.ประพฤติ วงศ์พุฒิ ผกก.ตชด.๑๓ สั่งการให้ ร้อย ตชด.๑๓๖ ปฏิบัติภารกิจ
ร่วมกับส่วนราชการอำเภอศรีสวัสดิ์ต้อนรับ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ได้เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบให้แก่นางสาวรัตนาพร สิงขร
ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ ๓๓/๒ หมู่ที่ ๒ ต.แม่กระบุง อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี โดยมี นายอิทธิพงษ์ ชื่นพิศาล นายอำเภอศรีสวัสดิ์ และหัวหน้าส่วนราชการ ,ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,และประชาชนร่วมต้อนรับประมาณ ๑๕๐ คน