เมื่อวันที่ ๑๒ มิ.ย.๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. พ.ต.ท.อภิรัตน์  เปี่ยมพูล รอง ผกก.ตชด.๑๓ จัดการมอบถุงยังชีพ ที่ได้รับมาจากกิจกรรม
“มีแล้วแบ่งปัน” ให้ครอบครัวเด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่ อ.สังขละบุรี อ.ไทรโยค  และ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19  ซึ้งได้รับมาจากเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
ให้กับ ตัวแทน นร. และ ครู ร.ร.ตชด. ในสังกัด จำนวน ๒๐๐ ถุง นำไปแจก พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
ให้กับ รร.ตชด.ปิล็อกคี่, รร.ตชด.วัดสุทาสินี และรร.ตชด.วิจิตรวิทยาคาร ณ ห้องประชุม เจ้าพระยาจักรี กก.ตชด.๑๓