เมื่อวันที่ ๑๒ มี.ค.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๑๕ น. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ,พล.ต.ต.ณัฐ สิงห์อุดม รอง ผบช.ตชด. ,พล.ต.ต.ไพโรจน์ ทานธรรม ผบก.ตชด.ภาค ๑ พร้อมคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม กองร้อย ตชด.๑๓๔ อ.สังขละ จ.กาญจนบุรี เพื่อบำรุงขวัญและให้กำลังใจกับ จนท.ตชด.ทุกนาย
โดยมี พ.ต.อ.ประพฤติ วงศ์พุฒิ ผกก.ตชด.๑๓ ,พ.ต.ท.วรากร วิทยาบำรุง ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๔ และกำลังพล ร้อย ตชด.๑๓๔ ให้การต้อนรับ
โดย ผบ.ตร. ได้ให้โอวาทและแนะนำแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมกำชับให้พิทักษ์ปกป้องเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์
และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์  การจัดกิจกรรมจิตรอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ให้ทำอย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติหน้าที่ต้องยึดตามระเบียบ และกรอบของกฎหมาย ให้ปฏิบัติตามคำสั่ง หรือ นโยบายต่างๆ ของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด กำชับการแต่งกาย การตัดผม ให้เป็นตามระเบียบ ตร. อย่างเคร่งครัด ให้บริการประชาชนให้สมกับการเป็น “ผู้พิทักษ์สันติราษฎ์”