เมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค. ๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.ท.อภิรัตน์  เปี่ยมพูล รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ตชด.๑๓ , พ.ต.ท.ทรงศักดิ์  ไชยลาภ รอง ผกก.ตชด.๑๓
,สว.กก.ตชด.๑๓ เป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค จาก นส.จุกามณี โลหารชุน ,นาย ศุภชัย ศิริรัตนศักดิ์ ,นาย นิธิวัชร์ ภัทรอิสราพันธุ์
ซึ่งเป็นตัวแทนจากมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปมอบให้แก่ รร.ตชด.บ้านปิล๊อกคี