เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 62  พ.ต.ท.อภิรัตน์. เปี่ยมพูล. รอง ผกก.ตชด.13 พร้อมด้วยกำลังพล หมวดแพทย์ ได้ออกพูดคุยกับชาวบ้าน ได้สอบถามปัญหาสิ่งที่ขาดแคลน สภาพความเป็นอยู่ และได้มอบข้าวสาร น้ำดื่ม และยารักษาโรค ให้แก่ชาวบ้าน หมู่บ้าน ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี